Ενδιαφέροντα

Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών / βαρήκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές.

Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών / βαρήκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές.

Η ένταξη και η συμμετοχή των κωφών / βαρήκοων μαθητών σε σχολεία με ακούοντες μαθητές. Read More »

Διευθέτηση του περιβάλλοντος της τάξης για παιδιά με προβλήματα όρασης

Ο έλεγχος του φωτισμού είναι σπουδαία παράμε­τρος. Το φυσικό φως είναι απαραίτητο, αλλά οι αντανακλάσεις πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά για τα παιδιά με ευαισθησία στο δυνατό φως (φωτο­φοβία).

Διευθέτηση του περιβάλλοντος της τάξης για παιδιά με προβλήματα όρασης Read More »