ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους