Εκδήλωση ΚΕΔΔΥ με ΣΣΝ Ξάνθης

Πραγματοποιήθηκε στις 18/2/2014, η ημερίδα με θέμα: ” Μαθησιακές Δυσκολίες – Συμπεριφορά – τρόποι αντιμετώπισης”,  σε συνεργασία με τον ΣΣΝ Ξάνθης στο 1ο Γυμνάσιο.