Διαδικτυακή εκδήλωση: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ»

Δείτε την πρόσκληση

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας & Πρόληψης

Διοργανώνουν Διαδικτυακή Εκδήλωση

με θέμα:

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

με κύριο ομιλητή

τον κ. Στρατή Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγο, MSc Ψυχικής Υγείας, Κοινωνική Διοίκηση ΕΣΔΔΑ, Προϊστάμενο Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πρόληψης την Παρασκευή 03-11-2023, στις 17:00 διάρκειας δύο (2) ωρών.
Εξ αποστάσεως συμμετοχή για κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex, στον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary.webex.com/meet/makosmidou