Πρόσκληση ΙΕΠ: «Ένα Σχολείο για Όλους-Μια Κοινωνία για Όλους»

Το ΙΕΠ μας καλεί στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία με θέμα «Ένα Σχολείο για Όλους-Μια Κοινωνία για Όλους», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρες 15:30-18:00.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση εξ αποστάσεως.

Για την εκδήλωση δεν προβλέπεται να δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ