«Ενταξιακή/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Ε.Δ.Υ.)»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκ παίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης, σε συνδιοργάνωση με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Έβρου, προσκαλεί τους/τις Προϊσταμένους/ες και το Προσωπικό των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Α.Μ.Θ. σε συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κ. Ιωάννη Μπουσδούνη, με αντικείμενο:

«Ενταξιακή/Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Ο ρόλος των Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & Ε.Δ.Υ.)»

Η πρόσκληση της ΠΔΕ ΑΜ-Θ