Επιμορφωτική δράση στο 17ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Επιμορφωτική δράση

«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και προβλήματα λόγου σε παιδιά νηπιακής ηλικίας και τρόποι αντιμετώπισής τους»

17ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης – Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024

Η παρουσίαση σε μορφή PDF