Διευθέτηση του περιβάλλοντος της τάξης για παιδιά με προβλήματα όρασης

τυφλωσηΟ έλεγχος του φωτισμού είναι σπουδαία παράμε­τρος. Το φυσικό φως είναι απαραίτητο, αλλά οι αντανακλάσεις πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά για τα παιδιά με ευαισθησία στο δυνατό φως (φωτο­φοβία).

 • Το φως είναι καλό να εισέρχεται πίσω από το παιδί ή από τα πλάγια.
 • Οι κουρτίνες είναι απαραίτητες για να προστατέψουν από τον ήλιο και ο δάσκαλος πρέπει να αποφεύγει να στέκεται μπροστά στο παράθυρο όταν μιλάει στα παιδιά, γιατί το δυνατό φως ίσως να προκαλέσει δυσφορία ή ακόμα και πόνο στο παιδί που έχει πρόβλημα όρασης.
 • Αν χρη­σιμοποιείται πίνακας, είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στη σχέση του με το φυσικό φως.
 •  Προτιμότερο είναι ο δάσκαλος να δίνει στο παιδί την εργασία σε ένα καθαρογραμμένο φυλλάδιο εργασίας, ώστε να αποφεύγει την περιττή κόπωση.
 • Επίσης, τα γράμματα στον πίνακα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ευδιάκριτα και γραμμένα με κατάλληλο χρώμα κιμω­λίας ή μαρκαδόρου, προκειμένου να είναι ευδιάκριτα για το παιδί.
 •  Ο πίνακας πρέπει επί­σης να είναι καθαρός ώστε να υπάρχει έντονη αντίθεση με τα γράμματα. Τέλος, το παιδί ίσως προτιμά να κάθεται κοντά στον πίνακα, για να μπορέ­σει να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την υπολειπόμενη όρασή του.
 • Ø Σημασία πρέπει να δοθεί στην επιφάνεια εργασίας. Προτι­μότερη είναι μια χρωματική αντίθεση με ματ επιφάνεια, ώστε να μην υπάρ­χουν αντανακλάσεις. Αν η επιφάνεια εργασίας είναι ακατάλληλη, μερικές φορές βοηθάει ένα σκούρο χρωματιστό χαρτί.
 • Ø Το επίπεδο τραπέζι είναι πι­θανό να δυσκολέψει το παιδί: το αναγκάζει να σκύβει για να δει, οπότε το παιδί έχει κακή στάση σώματος και κουράζεται. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία κινητή επιφάνεια εργασίας, ώστε το παιδί να ερ­γάζεται σε πιο ξεκούραστη στάση. Ορισμένες φορές είναι χρήσιμο ένα αναλόγιο ή ένας όρθιος μαγνητικός πίνακας.
 • Ø Οι γυαλιστεροί τοίχοι και το πολύ γυαλισμένο δάπεδο μπορεί να δημι­ουργούν δυσάρεστη αντανάκλαση
 • Ø Το παιδί με μειωμένη όραση συχνά δεν διακρίνει εύκολα τα χερούλια στις πόρτες και τους διακόπτες, εκτός και αν έχουν έντονη χρωματική αντίθεση. Μια απλή λύση είναι να καλυφθούν τα πόμολα και οι διακόπτες με πλαστι­κή ταινία έντονου χρώματος.
 • Ø Οτιδήποτε υπάρχει στους τοίχους πρέπει να έχει έντονη χρωματική αντίθεση. Αν οι εργασίες της τάξης τοποθετηθούν σε ένα φωτεινό φόντο, το παιδί μπορεί να τις εντοπίσει πιο εύκολα· στις δε επιγραφές, τα γράμμα­τα πρέπει να είναι σκούρα και ευκρινή.
 • Ø Είναι σημαντικό το παιδί να εξερευνήσει το περι­βάλλον της τάξης. Ίσως χρειαστεί να το καθοδηγήσει ο δάσκαλος και να του επισημάνει τα πιθανά επικίνδυνα σημεία. Συνιστάται να μην αλλάζει η διευθέτηση των επίπλων και η θέση για οτιδήποτε τοποθετείται στην τάξη.
 • Το παιδί με πρόβλημα όρασης χρειάζεται καθοδήγηση για να μάθει να κινείται στους χώρους του σχολείου.
 •  Το παιδί με πρόβλημα όρασης, προκειμένου να είναι σαν τα άλλα παι­διά, πρέπει να τηρεί τους κανονισμούς του σχολείου και, άρα, είναι σημα­ντικό να του εξηγήσει ο δάσκαλος τους κανονισμούς αυτούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πιο δύσκολο για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν παρατηρώντας και αντιγράφοντας τους συμμαθητές τους.

Πηγή: Π. Καραγιάννη ( 2006). Εκπαίδευση και τύφλωση. Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Διδασκαλείο «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ».