Μαθησιακές Δυσκολίες

Στις Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ), εντάσσονται οι ακόλουθες υποκατηγορίες:

  • Γενικές
  • Δευτερογενείς (Κοινωνικές, Συναισθηματικές, Συμπεριφορικές κ.α.)
  • Ειδικές (Δυσλεξία, Δυσαριθμισία, Δυσαναγνωσία κλπ.)