Σχολικές Μονάδες ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ)

Ειδικά Νηπιαγωγεία

school-png[1]

Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέου Ζυγού

school-png[1]

Ειδικό Νηπιαγωγείο Σμίνθης (Νέο)

Ειδικά Δημοτικά Σχολεία

school-png[1]

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

school-png[1]

2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης (Τύμπανο)

school-png[1]

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Εχίνου (Νέο)

school-png[1]

Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων Ξάνθης (Εύμοιρο)

school-png[1]

Σχολείο Τυφλών & Αμβλυώπων Ξάνθης (Φελώνη)

Ειδικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

school-png[1]

Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ξάνθης (Γενισέα)

school-png[1]

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝΕΕΓΥΛ) Ξάνθης (Θαλασσιά)