Η Υπηρεσία

1 Σεπτεμβρίου – 10 Ιουλίου

Δευτέρα – Παρασκευή

08:00 – 15:00

Τι είναι τα ΚΕΔΑΣΥ

Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) λειτουργούν από το 2001 (παλαιότερα ως ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ και ΚΕΣΥ) στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων και αποτελούν αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης).

Ανθρώπινο Δυναμικό

Τα ΚΕΔΑΣΥ στελεχώνονται από Εκπαιδευτικό Προσωπικό των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, όπως δάσκαλοι, φιλόλογοι κ.α.. Παράλληλα, και από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, όπως Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί κ.α..

Εκθέσεις πεπραγμένων

Το ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης, κάθε χρόνο εκδίδει μια έκθεση πεπραγμένων που αποτελεί μια ποσοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους που προηγήθηκε.

Κοινωνική Υπηρεσία

Ο κοινωνικός λειτουργός  συνεργάζεται με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και καταρτίζει το κοινωνικό προφίλ του μαθητή. Αντλεί πληροφορίες από τους γονείς του μαθητή κι αν χρειαστεί όπου είναι αναγκαίο και από άλλους συναδέλφους, με στόχο τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης, κυρίως στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης του μαθητή.