Αναπηρίες Όρασης

Για τις αισθητηριακές αναπηρίες όρασης  υπάρχει  α) νομικός  και β) εκπαιδευτικός ορισμός.

orasi

Ο νομικός ορισμός της τύφλωσης

Ο νομικός ορισμός της τύφλωσης  βασίζεται στην οπτική οξύτητα και στο οπτικό πεδίο. Ο οπτική οξύτητα είναι η ικανότητα σαφούς διάκρισης μορφών ή διάκρισης μεταξύ λεπτομερειών, η οποία συχνά μετράται μέσω της ανάγνωσης γραμμάτων, αριθμών ή άλλων συμβόλων. Ένα άτομο με πολύ περιορισμένη οπτική οξύτητα θεωρείται νομικά τυφλό και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει την όρασή του σε πολλές καθημερινές καταστάσεις.

Ένα άτομο μπορεί επίσης να θεωρείται νομικά τυφλό , αν το οπτικό του πεδίο είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ένας φυσιολογικός οφθαλμός μπορεί να δει πράγματα σε εύρος περίπου 160-170 μοιρών το άτομο που θεωρείται νομικά τυφλό, μπορεί να δει σε μια περιοχή 20 μοιρών ίσως και λιγότερο.

O εκπαιδευτικός ορισμός των διαταραχών όρασης

Διαταραχή της όρασης, συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης, σημαίνει μια δυσλειτουργία της όρασης, η οποία, ακόμη και με διόρθωση , επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση του παιδιού. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τη μερική όραση όσο και την τύφλωση.

Οι εκπαιδευτικοί ταξινομούν τους μαθητές με διαταραχές όρασης βάσει του βαθμού στον οποίο χρησιμοποιούν την όραση  ή ακουστικά/απτικά μέσα για τη μάθηση

  • Ένας μαθητής με ολική τύφλωση δεν προσλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες μέσω της όρασης και πρέπει να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις της αφής και της ακοής προκειμένου να μάθει.
  • Ένα λειτουργικά τυφλό παιδί έχει τόσο περιορισμένη όραση που μαθαίνει κυρίως μέσω των αισθήσεων της ακοής και της αφής. Ωστόσο, ίσως μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπολειπόμενη όραση για να συμπληρώσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από άλλες αισθήσεις και να βοηθήσει σε συγκεκριμένα έργα.
  • Ένα παιδί με μερική όραση χρησιμοποιεί την όραση ως πρωταρχικό μέσο μάθησης, αλλά μπορεί να συμπληρώνει τις οπτικές πληροφορίες με απτικά και  ακουστικά ερεθίσματα
iBhdifSC9EtEFL9PdbFtbs5TFFhpj50l1601395891[1]