Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης

3 Νηπιαγωγοί

3 Δάσκαλοι

1 Φιλόλογος

1 Μαθηματικός

3 Κοινωνικοί Λειτουργοί

3 Ψυχολόγοι

3 άλλες ειδικότητες

Διοίκηση

person-man[1]

Προϊστάμενος

Γεώργιος ΧατζηθεοδώρουΠΕ70 Δάσκαλος ΕΑΕ

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Αναπληρώτρια προϊσταμένη

Ελισάβετ ΑμπαζίδουΠΕ60 Νηπιαγωγός ΕΑΕ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν (1) εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, έναν (1) Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30.

ν. 4823/2021, άρθ. 53, παρ.4

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Μαρία ΔερμεντζίδουΠΕ60 Νηπιαγωγός ΕΑΕ

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Αναστασία ΝταουτίδουΠΕ60 Νηπιαγωγός ΕΑΕ

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Αποστολία ΕλέναΠΕ71 Δασκάλα ΕΑΕ

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Δήμητρα Μαρία ΚουσκούνηΠΕ71 Δασκάλα ΕΑΕ

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Όλγα ΑλευράΠΕ02 Φιλόλογος ΕΑΕ

person-man[1]

Δημήτριος ΠολυχρόνηςΠΕ03 Μαθηματικός ΕΑΕ

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στη διεπιστημονική ομάδα καλούνται και μέλη οποιουδήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται μερικώς προς τον σκοπό αυτόν με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου.

ν. 4823/2021, άρθ. 53, παρ.4

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Στυλιανή ΓκιγκούδηΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Γεωργία ΛαμπρίδουΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Παναγιώτα ΤσιτιρίδουΠΕ30 Κοινωνική Λειτουργός

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Μαρία ΑφησιάδουΠΕ23 Ψυχολόγος

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Αικατερίνη ΜπαμπάτσουΠΕ21 Λογοθεραπεύτρια

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Αϊσέ ΚιρατζήΠΕ23 Ψυχολόγος

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Καλλιόπη ΓεωργιάδουΠΕ28 Φυσιοθεραπεύτρια

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Μαρία ΤζάσταΠΕ23 Ψυχολόγος

business-woman-icon-1985x2048-8ip6o3mh[1]

Εδά ΑλήμπασηΠΕ29 Εργοθεραπεύτρια