Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες