Τμήματα Ένταξης (ΤΕ)

ΤΕ σε Νηπιαγωγεία

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Νηπιαγωγείο Κενταύρου

Νηπιαγωγείο Τοξοτών

13ο (Πειραματικό) Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Νηπιαγωγείο Αυξεντίου

18ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Νηπιαγωγείο Τοξοτών

school-png[1]
school-png[1]
school-png[1]
school-png[1]

ΤΕ σε Δημοτικά Σχολεία

1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

17ο (Πειραματικό) Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας

Δημοτικό Σχολείο Κενταύρου

Δημοτικό Σχολείο Τοξοτών

2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Αβδήρων

Δημοτικό Σχολείο Ερασμίου

Δημοτικό Σχολείο Πετεινού

3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

15ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Γενισέας

Δημοτικό Σχολείο Ευμοίρου

Δημοτικό Σχολείο Πολυσίτου

ΤΕ σε Γυμνάσια

1ο Γυμνάσιο Ξάνθης

5ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Γυμνάσιο Γλαύκης

2ο Γυμνάσιο Ξάνθης

7ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης

4ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Γυμνάσιο Αβδήρων

school-png[1]