Κοινωνική Υπηρεσία

κοινωνική υπηρεσία

Κοινωνική Εργασία- Κοινωνικός Λειτουργός

Η Κοινωνική Εργασία ανήκει στις Κοινωνικές επιστήμες και πρόκειται για μια κατ’ εξοχήν εφαρμοσμένη επιστήμη.

Ο κοινωνικός λειτουργός ασχολείται με τα κοινωνικά προβλήματα, τις αιτίες τους, τις λύσεις τους καθώς και με τις επιδράσεις τους στους ανθρώπους. Εργάζεται  με ατομικές περιπτώσεις, με οικογένειες, με ομάδες, με οργανισμούς και με κοινότητες.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός στο ΚΕΔΑΣΥ:

Ο κοινωνικός λειτουργός  συνεργάζεται με το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και καταρτίζει το κοινωνικό προφίλ του μαθητή. Αντλεί πληροφορίες από τους γονείς του μαθητή κι αν χρειαστεί όπου είναι αναγκαίο και από άλλους συναδέλφους, με στόχο τις αναγκαίες παρεμβάσεις υποστήριξης, κυρίως στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης του μαθητή.

Ειδικότερα ο κοινωνικός λειτουργός του ΚΕΔΔΥ.:

 • Συμμετέχει στην ανίχνευση και στην αξιολόγηση των μαθητών που παραπέμπονται στο ΚΕΔΔΥ με ειδική ατομική συνεργασία που έχει με το μαθητή και τους γονείς του.

 

 • Καταρτίζει το κοινωνικό, οικογενειακό και ατομικό ιστορικό του μαθητή και το καταχωρίζει στον ατομικό του φάκελο.

 

 • Ενημερώνει τους γονείς για το κοινωνικό-παιδαγωγικό έργο και τους στόχους του ΚΕΔΔΥ

 

 • Αναλαμβάνει την ενημέρωση των γονέων επιδιώκοντας τη θετική τους στάση στο πρόβλημα του μαθητή και την ανάπτυξη υγιών ενδοοικογενειακών σχέσεων.

 

 • Συνοδεύει το μαθητή με ειδικές ανάγκες και την οικογένειά του σε περίπτωση που απαιτείται συμπληρωματική εξέταση από ιατροπαιδαγωγικές ή άλλες υπηρεσίες.

 

 • Κινητοποιεί τους γονείς για συστηματική συνεργασία με το σχολείο και το ΚΕΔΔΥ και φροντίζει για την πληροφόρηση αλλά και για την ενίσχυση των γονέων από τις υπηρεσίες πρόνοιας και τους παραπέμπει, όταν κρίνεται αναγκαίο, σε άλλους ειδικούς ή σε άλλες υπηρεσίες.

 

 • Σε συνεργασία με άλλα μέλη του ΚΕΔΑΣΥ διοργανώνει συγκεντρώσεις γονέων και εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και υποστήριξη του μαθητή.

 

 • Φροντίζει για την οργάνωση και το συντονισμό ομάδων, όπου συναντώνται παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση και την κοινωνική ένταξη. Οργανώνει ομάδες συνάντησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, όχι απαραίτητα σχολικής ηλικίας, τόσο μεταξύ τους όσο και με γονείς ή φορείς από τους οποίους θα έχουν υποστήριξη και πληροφόρηση.

 

 • Αναλαμβάνει την επικοινωνία του ΚΕΔΑΣΥ με τις υπηρεσίες και τους φορείς της κοινωνικής πρόνοιας. Συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό με ειδικές ανάγκες που δε φοιτά σε σχολικές μονάδες, και φροντίζει ώστε να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες της περιοχής.

 

 • Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκεντρώνει το σχετικό έντυπο υλικό και συμμετέχει στην προαγωγή του σε συνεργασία με όλους τους άλλους ειδικούς και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 • Συνεργάζεται, όταν απαιτείται, με τους εκπαιδευτικούς των ΣΜΕΑ και τον κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί σ΄ αυτές.

 

 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, (κοινωνικοποίηση-ένταξη) του μαθητή και ενημερώνει τον ατομικό του φάκελο.

 

Ο Κοινωνικός λειτουργός  σας ενημερώνει για:

  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 • -Επίδομα Τετραπληγίας-Παραπληγίας
 • -Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας (άνω του 67%)
 • -Οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ βαριάς αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω
 • -Επίδομα ατόμων με σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση
 • -Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης
 • -Επίδομα Κωφών
 • -Επίδομα Τυφλότητας
 • -Επίδομα Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, Συγγενή Αιμορραγική Διάθεση ή Σύνδρομο
 • -Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας
 • -Συντάξεις αναπηρίας
 • -Επίδομα καυσίμων
 • -Οικονομική ενίσχυση πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση ή
 • σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας.
 •  

   ΔΟΜΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  Ν. ΞΑΝΘΗΣ

 • -ΚΕ.Π.Α (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας): 25410 46746
 • – Διεύθυνση Κοινωνικής πρόνοιας: 2541350122-123
 • -Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
 • (Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ) : 25413 52123
 • -Παιδοψυχιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης : 25410 47202
 • -Κοινωνική υπηρεσία Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης: 25410 47265
 • -Κέντρο Ψυχικής Υγείας: 25413 55300
 • – Προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι »Νομού Ξάνθης.
 • -Κέντρο Υποστήριξης και Φροντίδας Φτωχών οικογενειών με Παιδιά Δροσερού :25410 27047
 • – Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού: 25410 83361
 • -Κέντρα Στήριξης Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΚΕΣΠΕΜ) τηλ:2541084907, 2541084415