Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) Ξάνθης

school-png[1]

1ο ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ξάνθης

9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

6ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

5ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

school-png[1]

2ο ΣΔΕΥ Ειδικού Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Ξάνθης

4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Μ. Ευμοίρου

1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

3ο ΣΔΕΥ Ειδικού Δ.Σ. Τυφλών και Αμβλυώπων Ξάνθης

1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

18ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

school-png[1]
school-png[1]

4ο ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Ξάνθης

Γυμνάσιο Αβδήρων

1ο Γυμνάσιο Ξάνθης

2ο Γυμνάσιο Ξάνθης

4ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης

5ο ΣΔΕΥ ΕΝΕΕΓΥ-Λ Ξάνθης

5ο Γυμνάσιο Ξάνθης

7ο Γυμνάσιο Ξάνθης

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ξάνθης

Γυμνάσιο Γλαύκης

10ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

school-png[1]